Rotating Header Image

CEIP Chano Piñeiro

Beatriz Fernández nos presenta el blog CEIP Chano Piñeiro para la categoría de Blogs de Centro.

A nosa web pretende ser unha ferramenta de uso para toda a comunidade educativa, con apartados específicos do noso centro pero con moito contido de uso xeral no ámbito educativo:

  • Páxina central que recolle as vivencias ocasionais do centro.
  • Menús :
  • Enlaces de interés( recursos)
  • Profesorado( coas distintas comisións)
  • Departamentos
  • Blogs de aula (1 por nivel)

Muda e medra día a día.

Leave a Reply