Mar 15 2008

Profile Image of Espiral
Espiral

Zardigot

Publicado en 9:35 pm en Blogs Colectivos

Carmo nos presenta el blog Zadigot para la categoría de blogs colectivos de profesores y profesoras.

TRES PROFES EN BUSCA DE AUTOR (galego)

O Zardigot de Euloxio Ruibal, premio Abrente de teatro en 1973, é unha peza emblemática do teatro galego. Ao longo destes anos foi moi representada, pero nunca por unha compañía profisional. Pasado o tempo Arturo López e Espello Cóncavo retoman esta obra que fala da guerra e das miserias que esta produce nas persoas, e pídennos que preparemos unha  unidade didáctica pensando nos escolares que acudirán a vela. Sumámonos de forma entusiasta a este proxecto e elaboramos a unidade didáctica, que coroa o traballo, e un blogue que pretendeu seguir o pulso á preparación da obra, primeiro, e ás representacións para o noso alumnado, despois. O resultado de todo isto é http://zardigot.blogspot.com.

        
TRES PROFES EN BUSCA DE AUTOR

Zardigot de Euloxio Ruibal, premio Abrente de teatro en 1973, es una pieza emblemática del teatro gallego. A lo largo de estos años fue muy representada, pero nunca por una compañía profesional. Pasado el tiempo Arturo López y Espello Cóncavo retoman esta obra que habla de la guerra y de las miserias que ésta produce en las personas, y nos piden que preparemos una unidad didáctica pensando en los escolares que acudirán a verla. Nos sumamos de forma entusiasta a este proyecto y elaboramos la unidad didáctica, que corona el trabajo, y un blog que pretendió seguir el pulso a la preparación de la obra, primero, y a las representaciones para nuestro alumnado, después. El resultado de todo ésto es http://zardigot.blogspot.com.

Carmo Gasamáns. carmog(arrroba)edu.xunta.es
Iolanda Sánchez. iolandasm(arroba)edu.xunta.es
Xoán Díaz. xoandiaz(arroba)edu.xunta.es

No hay comentarios aún

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.