Abr 12 2008

Profile Image of Espiral
Espiral

musicarts

Publicado en 7:08 pm en Blogs de profesor@s

Marta Orts i Alís nos presenta el blog musicarts para la categoría de Blogs de Profesoras y Profesores.

(Cat)
NOM DEL BLOC: musicarts
ADREÇA: <http://blocs.xtec.cat/musicarts/>
TEMÀTICA: La música com a mitjà de comunicació, com a art i com a ciència; el seu vessant educatiu i la interdisciplinarietat dels continguts.
DESTINATARIS I DESTINATÀRIES: Alumnat de secundària i batxillerat; professorat i qualsevol persona interessada en les arts en general i la música en particular.
DESCRIPCIÓ: En aquest bloc es pretén relacionar l’àrea de Música amb altres disciplines artístiques, humanístiques i científiques en el marc del currículum d’aquesta assignatura per tal de servir de suport a la pràctica docent a Secundària.
Els articles es configuren a partir d’efemèrides o de fets significatius que es van produint al llarg de l’any, però sempre des d’un vessant interdisciplinar en el que la Música pren un especial protagonisme. En gairebé tots es proposen recursos multimèdia amb els que el/la lector/a (alumnat i altres) pot comparar versions d’estils musicals, gènere, timbre o interpretació, i fer-ne les valoracions corresponents. En el cas de proposar pautes per a la reflexió, es procuren evitar intencionadament els qüestionaris de resposta única precisament per fer possible que els comentaris dels articles tinguin un caràcter obert.
Paral·lelament, les pàgines del menú s’organitzen per àmbits que fan referència a la descripció del bloc i, per tant, permeten copsar el fet musical des de diferents vessants. Contenen enllaços a webs prèviament seleccionades amb la intenció que resultin útils com a materials de consulta, i a textos i/o imatges que afavoreixin la reflexió i el diàleg.
Esperem que el bloc us interessi i que tots/totes plegats/plegades ampliem els nostres horitzons gràcies a l’intercanvi d’experiències, opinions i suggeriments.
Agraïm a l’associació Espiral l’oportunitat de poder-nos donar a conèixer una mica més entre món educatiu virtual.

(Cast)
NOMBRE DEL BLOC: musicarts
DIRECCIÓN: <http://blocs.xtec.cat/musicarts/>
TEMÀTICA: La música como medio de comunicación, como arte y como ciencia; su vertiente educativa y la interdisciplinariedad de los contendidos.
DESTINATARIOS/AS: Alumnado de secundaria y bachillerato; profesorado y cualquier persona interesada en las artes en general y en la música en particular.
DESCRIPCIÓN: En este blog se pretende relacionar el área de Música con otras disciplinas artísticas, humanísticas y científicas en el marco del currículum de esta asignatura para servir de soporte a la práctica docente en el nivel de Secundaria.
Los artículos se configuran a partir de efemérides o de hechos significativos que se van produciendo a lo largo del año, pero siempre desde una perspectiva interdisciplinaria en la que la Música toma un especial protagonismo. En la mayoría de ellos se proponen recursos multimedia con los que el/la lector/a puede comparar versiones de estilos musicales, género, timbre o interpretación. En el caso de proponer pautas de reflexión, se evitan deliberadamente los cuestionarios de respuesta única, precisamente para dar un carácter abierto a los comentarios.
Paralelamente, las páginas de la barra de menú se organizan por ámbitos que hacen referencia a la descripción del bloc. Contienen enlaces a webs recomendadas y previamente seleccionadas para que resulten útiles como material de consulta, y a textos, imágenes o vídeos que favorezcan la reflexión y el diálogo.
Esperamos que el bloc sea de vuestro interés y que entre todos ampliemos nuestros respectivos horizontes mediante el intercambio de nievas experiencias, opiniones y sugerencias.
Agradecemos a la asociación Espiral la oportunidad de podernos dar a conocer un poco más entre el mundo educativo virtual.

No hay comentarios aún

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.