Pensem i valorem

Sergi Delgado Bernad nos presenta su blog: “ Pensem i valorem “, en la categoría de Blog de alumnos – Primaria.

2010-03-24_1835

““PENSEM I VALOREM” és un bloc de participació dels alumnes de 6è de primària dins de l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural. En ell es treballa, a partir dels continguts de cada unitat, diversos valors fonamentals per formar ciutadans responsables.Aquest bloc, pretén desenvolupar en l’alumnat una consciència crítica i fomentar els valors de respecte a un mateix, cap als altres i cap al medi que ens envolta.

Com ho fem? A partir dels continguts treballats en la unitat de programació, es planteja un tema per a pensar, reflexionar o valorar. Aquest tema, acompanyat d’un petit document escrit i altra informació multimèdia –generalment un vídeo-, conformen l’article a parir del qual, els alumnes, orientats per unes preguntes, reflexionen, pensen i valoren, per, finalment, posar el seu comentari en el bloc.

D’aquesta manera, en el que portem de curs, s’han treballat, en aquest bloc, les següents temàtiques:

La funció de nutrició (La importància de tenir cura del nostre cos)
La funció de relació (El respecte envers les discapacitats)
La funció de reproducció (Hàbits saludables a la vida sexual)
L’energia (Per què hem de reduir el consum d’energia?)
La llum i el so (La contaminació acústica)
Electricitat, magnetisme i electromagnetisme (Respecte per la investigació)
Les màquines (Manipulem les màquines de manera responsable)

A cada un d’aquests temes, els alumnes de forma voluntària han anat deixant, a mesura que es treballava la temàtica, el seu comentari.

A més a més, hem aprofitat aquesta plataforma per treballar altres continguts, també relacionats amb les mateixes temàtiques, en els que s’utilitzessin les TAC. Així, hem fet treballs sobre la sostenibilitat, el circuit elèctric i la bicicleta. Tots tres treballs, també, enriquits amb els comentaris dels propis alumnes.

El bloc s’estructura de la següent manera:

La pàgina d’INCI és on es pengen els articles i altres activitats per a “pensar, valorar” i, després, posar el comentari corresponent.

Tres pàgines més completen el bloc: L’AGENDA, on es recullen les principals activitats i altres dates rellevants del curs. El COMPOSTATGE, activitat que durant tot el curs realitzem sobre el compostatge a través del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. En aquesta pàgina, hi ha l’explicació del que fem, els grups de treball i el calendari de gestió del compostador. El LEMA, pàgina del lema que, com a escola, dinamitza totes les activitats que al llarg del curs es realitzen.

El MENÚ DE LA DRETA, recull un seguit d’activitats educatives per ampliar, reforçar o consolidar els continguts treballats a l’aula, en cada unitat. També, uns enllaços d’interès.

Aquest bloc està sent una bona eina per a desenvolupar algunes de les principals competències bàsiques: Competència en comunicació lingüística, competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, tractament de la informació i competència digital, competència social i ciutadana, competència per aprendre a aprendre i autonomia i iniciativa personal.

També, és un instrument motivador a l’hora de plantejar les unitats d’aprenentatge. D’això, alguns van deixar constància, quan el passat 18 de febrer en arribar als cent comentaris alguns d’ells van manifestar la seva satisfacció tot escrivint un comentari.

Finalment, vull dir que el que aquest curs ha estat un recurs més, iniciat tímidament –per la desconeixença de les seves possibilitats-, estic segur que per a propers cursos, podrà ser una eina bàsica per a desenvolupar tota una matèria o una gran part dels seus continguts; lògicament, sempre, complementat amb altres recursos.

Sergi Delgado”

1 comment to Pensem i valorem

Escriba un comentario

 

 

 

Usted puede utilizar estas etiquetas HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>